PGU Rosenholm tilbyder individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb både som Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og som forløb under LAB-loven for unge med særlige behov over 18 år.

Uddannelsen er primært bygget op omkring tilegnelsen af praktiske færdigheder frem for teoretiske/boglige færdigheder.

Erhvervsafklaring etableres på alle PGUs værksteder efter den unges ønsker og interesser, og arbejdet med afklaringen sker
i tæt relation til faglærerne på et af PGUs 5 værksteder. På værkstederne, som alle råder over nutidigt, professionelt udstyr, oplever de unge, at der stilles krav i takt med faglærernes vurdering af den unges arbejdsparathed.

I individuelt tilrettelagte forløb udvikles de unges personlige, sociale og faglige kompetencer med brug af anerkendende principper, således at de unges selvtillid og selvværd styrkes i forberedelsen til en plads på arbejdsmarkedet. Der er indlagt flere praktikperioder hos PGUs mange samarbejdspartnere blandt offentlige og private virksomheder i løbet af afklaringsforløbet.

Almen dannelse er også en vigtig del af forløbet, hvor den unge lærer at kunne fungere i en gruppe/samfundet. Optræningen af arbejdsevnen er central, men der lægges ligeledes vægt på, at den unge lærer at bruge fritiden konstruktivt, at der etableres et socialt netværk omkring den unge, og at den unge lærer at håndtere dagligdagens gøremål.