PGU Rosenholm er oprettet som en almennyttig fond med fondsgaranti stillet af Syddjurs kommune.

Vedtægterne for PGU Rosenholm er godkendt af Syddjurs byråd. I vedtægterne præciseres, hvordan bestyrelsen skal sammensættes.

 

 

 

 

 

Frank Peter Reeckmann
Formand
Hanne Sørensen
Næstformand
LO Djursland
Martina Frank
UU-vejleder
Dorthe Aude
Erhvervsråds- repræsentant
Kim Eriksen
Medarbejder- repræsentant
Jesper Juel Stagis Kirk
Medarbejder- repræsentant