PGUs målgruppe er unge i alderen 17-30 år med særlige behov, der er begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.

PGUs kerneopgave er, at afklare de unge menneskers arbejdsevne og udvikle deres evne til at kunne begå sig i et arbejdsliv og i et privatliv – med de styrker og begrænsninger de har.

Uddannelsen er primært bygget op omkring tilegnelsen af praktiske færdigheder frem for teoretiske/boglige færdigheder. Alle uddannelsesforløb hos PGU er helhedsorienteret – dvs., at man styrker alle aspekter af de unges udvikling under et uddannelsesforløb.

Undervisningsmetoden er dels mesterlæren/praksislære, hvor den unge arbejder konkret og projektorienteret i et af PGUs 5 værksteder. Der fokuseres på at styrke elevens sociale netværk samt at give den unge de nødvendige redskaber for at kunne bo i egen bolig.

En alment dannede ungdomsuddannelse med fokus på udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.

Brug for ekstra støtte?

PGU har 3 bofælleskab efter servicelovens §107 og §66. Husene er placeret i Hornslet ligesom de resterende af PGU’s huse .
I huset bor der op til 7 elever i alderen 17-30 år.

Det er typisk unge, som har et mere omfattende behov for hjælp, støtte og omsorg end i vores eksisterende bofællesskaber.
I huset er der personale døgnet rundt.

Udslusningslejligheder

PGU tilbyder udslusning, til de unge, som skal prøve at bo mere selvstændigt. De unge får mulighed for at øve sig i at bo selv,  imens den unge endnu er i en genkendelig dagligdag og blandt velkendte mennesker med støtte fra kendt PGU-vejleder