PGUs målgruppe er unge i alderen 17-30 år med særlige behov, der er begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.

PGUs kerneopgave er, at afklare de unge menneskers arbejdsevne og udvikle deres evne til at kunne begå sig i et arbejdsliv og i et privatliv – med de styrker og begrænsninger de har.

Uddannelsen er primært bygget op omkring tilegnelsen af praktiske færdigheder frem for teoretiske/boglige færdigheder. Alle uddannelsesforløb hos PGU er helhedsorienteret – dvs., at man styrker alle aspekter af de unges udvikling under et uddannelsesforløb.

Undervisningsmetoden er dels mesterlæren/praksislære, hvor den unge arbejder konkret og projektorienteret i et af PGUs 5 værksteder. Der fokuseres på at styrke elevens sociale netværk samt at give den unge de nødvendige redskaber for at kunne bo i egen bolig.

En alment dannede ungdomsuddannelse med fokus på udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.

Brug for ekstra støtte?

PGU har 1 bofælleskab efter servicelovens §107 og §66. Huset er placeret i Hornslet.
I huset bor der op til 7 elever i alderen 17-30 år.

Det er typisk unge, som har et mere omfattende behov for hjælp, støtte og omsorg end i vores eksisterende bofællesskaber.
I huset er der personale døgnet rundt.