PGU optager unge fra alle landets kommuner. Der er ingen faste terminer for optagelse – der kan optages elever hele året.

Visiteringen foregår primært gennem den unges vejleder, som retter henvendelse til PGU om mulighed for optagelse. Såfremt det skønnes, at eleven tilhører kategorien „sent-udviklede” og ikke
har adfærds-/misbrugsproblemer eller er kriminel, aftales der et forbesøg, med en fremvisning af PGU, for vejlederen og den unge for endelige afklaring af, om den unge vil kunne profitere af PGUs uddannelse.

Den unge kommer i en 14 dages praktik på et eller to af PGUs værksteder og bor i et af vores bofællesskaber i praktikperioden. Efter praktikken bestemmes det, om den unge kan starte sin uddannelse i PGU. Der udfærdiges en uddannelses-kontrakt, hvori det præciseres, hvad den unge i særdeleshed skal modtage undervisning i.

Det optimale udbytte af undervisningen opnås bedst ved, at den unge er fuldtids i jobtræning og vejledning under opholdet i PGU, men der kan i visse tilfælde aftales, at den unge følger enten jobtræning eller vejledning særskilt.