Når du har arbejdet cirka et år på et af PGUs værksteder, kan du komme i praktik hos en virksomhed. I løbet af dit ophold hos PGU kommer du ud i forskellige praktikforløb i private eller offentlige virksomheder.

Praktikforløb giver de unge mulighed for at afprøve forskellige fagområder og arbejdspladser med henblik på at blive mere afklaret i forhold til egne evner og ønsker til eventuel beskæftigelse efter PGU.

Praktikken er med til at afklare og opøve de unges faglige og sociale kompetencer.
Praktikpladsen sørger for at indlemme praktikanterne, på lige fod med de øvrige medarbejdere, i det arbejdsfællesskab, der findes på arbejdspladsen.