Træværksted, bygningsvedligeholdelse og pedel – opgaverne er mange og meget forskellige.
Der hamres, bores og saves med professionelle værktøjer og maskiner.

De unge på Træværkstedet præsenteres i løbet af det 3-årige uddannelsesforløb, for rigtig mange forskellige former for håndværk og skiftes til at arbejde ude af huset eller på værkstedet.

Værkstedet har en fast produktion af borde, bænke, fuglekasser, legehuse med mere. Alt sammen til rimelige priser og der sælges til kunder fra nær og fjern.

Du vil komme til at:

● Arbejde med pedelopgaver som maling, små reparationer m.m.
● Være med til at lave redskabsskure, trapper og bænkesæt
● Håndtere de forskellige maskiner/værktøjer på værkstedet
● Være med til at bygge pavilloner, udekøkkener m.m.