Praktisk Grund-Uddannelse Rosenholm er startet i 1992 med baggrund i et stigende behov for at gøre noget ved den uddannelsesmæssige situation specielt med henblik på de sent udviklede.

PGUs målgruppe er unge i alderen 17-30 år med særlige behov, der er begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.

PGU Rosenholm tilbyder individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb både som Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), forløb under LAB-loven, ressourceforløb og botilbud. Derudover har PGU botilbud efter servicelovens §66 og §107.
Som navnet antyder, er uddannelsen primært bygget op omkring tilegnelsen af praktiske færdigheder frem for teoretiske/boglige færdigheder. Alle uddannelses-forløb hos PGU er helhedsorienteret – dvs. at man styrker alle aspekter af de unges udvikling under et uddannelsesforløb.

PGUs kerneopgave er, at afklare de unges arbejdsduelighed og udvikle deres evne til at kunne begå sig i et arbejdsliv og i et privatliv – med de styrker og begrænsninger de har.