PGU har 2 bofælleskab efter servicelovens §107 og §66. Huset er placeret i Hornslet.

I husene bor der op til 7 elever i alderen 17 – 30 år . Typisk unge som har et mere omfattende behov for hjælp, støtte og omsorg end i vores eksisterende bofællesskaber efter §85. Derfor er der udvidet personaledækning som blandt andet indbefatter nattevagt.

● Unge med særlige behov, der er begrundet i ASF, ADHD, ADD eller anden udviklingsforstyrrelse, samt evt. kormorbide lidelser.
● Unge med særlige behov, der er begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder grundet fysisk skade.
● Unge der er omsorgssvigtede og/eller mentalt retarderede. De unge kan tillige have psykiatriske diagnoser såsom angst, PSTD og OCD.

Alle elever deltager så vidt muligt på PGU’s værksteder og i det sociale liv i øvrigt.

Man lærer at lave mad, købe ind, vaske tøj, gøre rent, lærer om økonomi og økonomistyring, lærer at forstå, hvad der står i breve fra bl.a. det offentlige, og hvad man gør med disse breve.

Derudover arbejdes der med at udvikle elevernes personlige kompetencer, som bl.a. handler om at lære sig selv og sine styrker og begrænsninger at kende. Alt dette for at kunne leve et liv så selvstændigt som muligt efter PGU.