Covid-19 – Vi starter vores STU op igen mandag den 18. maj 2020

Alle sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes samtidig med, at vi skaber så almindelig og genkendelig en hverdag som muligt for de unge.

Faglærerne underviser og drøfter med eleverne, hvordan sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes på vores forskellige værksteder. Det er kun raske elever, som kommer på værkstederne. Vejleder og faglærer er i tæt dialog med hinanden omkring hver enkelt elev.

Kørsel med elever foregår i bus eller bil – afstandsreglerne overholdes ved kørsel.

Vi har en del elever, der er i eksterne praktikker. Der er enkelte elever, der ikke kan genoptage deres praktik, da virksomhederne fortsat er lukket ned. Disse elever er da på det værksted, de primært er tilknyttet.

Rundvisninger foregår i PGU. Som udgangspunkt er vores forholdsregler, at vi kun laver rundvisninger for unge, der er raske (altså uden sygdomssymptomer), og at vi holder afstand. Vi holder også afstand på værkstederne og spritter af ved indgangen. Normalt laver vi rundvisninger om formiddagen, hvor der er gang i arbejdet på værkstederne, men vi har besluttet, at foretage rundvisninger om eftermiddagen, hvor der ikke er elever på værkstederne.