Seneste nyt:

Følg med i vores nyheder

Bestyrelsen

 

PGU Rosenholm er oprettet som en almennyttig fond med fondsgaranti stillet af Syddjurs kommune. Regnskab og budget m.v. forelægges Syddjurs byråd til orientering.

 

Vedtægterne for PGU Rosenholm er godkendt af Syddjurs byråd. I vedtægterne præciseres, hvordan bestyrelsen skal sammensættes.

 

 

Bestyrelsen for PGU Rosenholm:

Formand: Frank Peter Reeckmann

Næstformand: Hanne Sørensen

LO Djursland Torben Jakobsen

Erhvervsrådsrepræsentant Dorthe Aude

UU-vejleder Martina Frank

Medarbejderrepræsentant Britt Mathiasen

 

 

 

Banevej 2, 8543 Hornslet, tlf: 86 99 56 00, pgu@pgu.dk